Výstavy v České republice v roce 2007/ Ausstelungen in Czech republic 2007 / Exihibitions in Czech republic 2007

Datum/Date/ Datum Místo konání/ Ort/ Place Rozhodčí/ Richter/ Jugde Výstavní kanceláře/Ausstelungsbüro/ Show office
12. ledna  pátek !!! NVP Olomouc Ing. Jaromír
Dostál, DrSc
MSKS, http://psivystava.cz, http://www.msks.cz
13.ledna
 sobota !!
CS BC CZ - Olomouc Ing. Anna Krejzková

 
Beagle Club ČR, Tel: 603 141 450, http://www.beagleclub.cz
e-mail: vystavy@beagleclub.cz
10. února IHA Brno Petr Řehánek Interdog Bohemia, MVP - Sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 327 220
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
14.dubna NHA Ostrava   NVP, p.o.box 130, 709 00 Ostrava/Mariánské Hory
Tel: 596 516 891 Fax: 597 488 192
21.dubna IHA České Budějovice Lenka Frnčová MVP – Českobudějovický kynol. klub, p.o.box 238, Klostermannova 7
370 21 České Budějovice
Tel + fax: 387 330 454
Tel: 387 203 926
http://www.intercanis.cz 
28.dubna IHA Praha

Otakar Vondrouš

ČKS - Sekretariát výstavy, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Tel + fax: 266 722 235
http://www.vystavapsu.cz
19.května IHA Litoměřice RNDr. Petr Dvořák MVP - Nord Bohemia Canis, p.o.box 178, 412 01 Litoměřice
Tel + fax:416 734 059
Tel: 416 731 038
e-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz
23. června IHA Brno

Psi Ken Burgess

Feny Veronica Bradley

GB

 

MVP Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Tel: 543 211 558 Fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz,
 e-mail: info@intercanis.cz
24. června

neděle

CS BC CZ Zbraslav

Feny Ken Burgess

Psi Veronica Bradley

GB

 

Beagle Club ČR, Tel: 603 141 450, http://www.beagleclub.cz
e-mail: vystavy@beagleclub.cz
21. července NHA Mladá Boleslav Lenka Frnčová NVP – Sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav
Tel + fax: 326 327 220
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
1. září IHA Mladá Boleslav Lilianna Bachurzewska

PL
Interdog Bohemia, MVP - Sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 327 220
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
8. září NHA Brno Ing. Anna Krejzková NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Tel: 543 211 558 Fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz
e-mail: info@intercanis.cz
15. září CS CZ Benátky nad Jizerou Steven Seymour

AUS
Beagle Club ČR, Tel: 603 141 450, http://www.beagleclub.cz
e-mail: vystavy@beagleclub.cz
6. října IHA České Budějovice Josef Němec

MVP - Českobudějovický kynol. klub, p.o.box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice
Tel + fax: 387 330 454, Tel: 387 203 926
http://www.intercanis.cz,
e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz

17.listopadu  IHA Praha Josef Hejda ČKS - Sekretariát výstavy, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Tel + fax: 266 722 235
http://www.kynologie.cz
e-mail: vystava@czkynologie.cz

IHA - Mezinárodní výstava psů, International Hunde Austellung, International dog show

NHA - Národní výstava psů, National Hunde Ausstelung, National dog show

CS - Klubová výstava, Club Siegerschau, Club show

Zpět na hlavní stranu      Zurück zur Hauptseite    Back to the main page