Řád pro udělování titulu Český šampion

 

CAC, čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídách mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů( vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1. CAC se může zadat psovi nebo feně, kteří titul Český šampion již mají. Navrhnout psa nebo fenu  na CAC může pouze na příslušnou výstavu delegovaný rozhodčí. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných kvalitách psa nebo feny.

    Udělení titulu Český šampion je podmíněno:

1/ a/ u plemen, která mají získání titulu interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:

    úspěšným absolovováním  takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní výstava a speciální a klubové výstavy. Absolovování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní.

b/ u ostatních plemen

    čtverým získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní  na národní výstavě  a speciální a klubové výstavě.

2/ předepsaný počet čekatelství je tšeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách ( výstavní sezóna = kalendářní rok) a nejméně od dvou rozhodčích.

3/ získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR

4/ po získání předepsaného počtu CAC zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CAC, fotokopii certifikátu o vykonání zkoušky a originál průkazu původu psa ( zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu) sektetariátu ČMKU Praha, U Pergamenky 3, 170 00 se žádostí o potvrzení titulu Šampion ČR.

    Jedincům, oceněným na téže výstavě známkou výborný 2, může rozhodčí udělit Res.CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů ( šampionů), a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělit CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborná 1. Pokud na výstavě získá CAC jedinec, který má potvrzený titul Šampion krásy ČR, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel Res.CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel jedince oceněného Res.CAC na sekretariátě ČMKU.

Zpět na hlavní stranu