Řád pro udělování titulu Interšampiona FCI

 

Psi, pro které je žádán titul Mezinárodního šampiona krásy, musí obdržet:

a/ Dvě čekatelství Mezinárodního šampiona krásy ( CACIB) ve dvou rozdílných zemích, od dvou rozdílných rozhodčích, bez ohledu na počet konkurentů. Doba mezi získáním titulů musí být nejméně 1 rok.

b/ Minimálně třetí cenu, nebo ocenění " dobrá" na zkouškách. Jestli se na zkouškách posuzuje podle bodového systému, nebere se ohled na dosaženou cenu a pes musí získat minimálně 75 % bodů. Pro plemeno beagle se v tomto případě uznává třetí cena získaná výhradně na barvářských zkouškách honičů nabo na zkouškách honičů.

    Titul CACIB se zadávají pro všechna plemena na Mezinárodních výstavách pořádaných pod patronací FCI, a to v konkurenci jedinců tříd: šampionů, pracovní , mezitřídy a otevřené.Z uvedených tříd může být vybrán nejhezčí pes, stejně i nejhezčí fena, vykazující mimořádné kvality a v den zahájení posuzování příslušného plemene dosáhli minimálně stáří 15 měsíců. Titul Mezinárodního šampiona krásy FCI uděluje předsednictvo FCI ( žádost o udělení titulu zasílá FCI sekretariát ČMKU).

Zpět na hlavní stranu