Něco pro začínající chovatele

 

  Nové registrace chovatelských stanic vyřizuje Českomoravská kynologická unie, U Pergamenky 3 ,170 00 Praha 7, tel:02/66 71 28 27 . Pokud chcete na své fence odchovat jeden vrh, není nutno si registrovat svou vlastní chovatelskou stanici (poplatek cca 1500 Kč,-), štěňata si majitel feny může nechat zapsat po dohodě na chovatelskou stanici jiného chovatele, třeba i jiného plemene (ovšem pouze 1x).O registraci chovatelské stanice je třeba žádat s dostatečným předstihem, registrace potvrzuje FCI, a to nějaký měsíc trvá.

    Po splnění podmínek zařazení do chovu zašle majitel psa/feny veškeré doklady potvrzující splnění chovných podmínek a originál průkazu poradkyni chovu, která splnění podmínek potvrdí zápisem v průkazu původu. Originál PP pak pošle majitel psa/feny na Plemennou knihu ČMKJ, kde psovi/feně potvrdí chovnost. Potvrzení chovnosti na ČMKJ u feny je možné provést až zároveň s hlášením prvního vrhu.

     Chovatel si může sám vybrat chovného krycího psa nebo si ho nechá doporučit poradkyní chovu. Chovný pár musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze organizačního řádu ,jde hlavně o DKK. V každém případě je nutno poradkyni chovu zaslat s dostatečným předstihem před plánovaným krytím písemnou žádost o vystavení krycího listu, v němž poradkyně chovu uvede maximálně tři chovné psy, ze kterých si majitel feny dál může sám vybrat. Úspěšné krytí potvrdí na krycím listu i jeho kopii majitel chovného psa. Veškeré pokyny pro vyplnění krycího listu jsou uvedeny přímo na formuláři. Do osmi dnů po krytí pošle chovatel větší část kopie krycího listu poradkyni chovu. Do 14 dnů po vrhu pošle chovatel originál krycího listu plus přihlášku vrhu (formulář dostanete spolu s krycím listem od poradkyně chovu) na adresu: Plemenná kniha ČMKJ, Jungmannova 25,115 25   Praha, tel: 02/24 94 84 70. Na přihlášce vrhu uvedete pohlaví  a zbarvení ( tricolor, bicolor,apod.) jednotlivých štěňat spolu s navrženými jmény, na zadní straně se podepíšete.

    Plemenná kniha Vám během několika dnů pošle zpět přihlášku k vrhu, kde každému štěněti přiřadí tetovací číslo. Štěňata se obvykle tetují mezi 6. a 7. týdnem, nejčatěji se tak děje spolu s prvním očkováním štěňat na 6. týdnu.Tetování štěňat potvrdí veterinář na přihlášce vrhu, kterou poté zašlete zpět na Plemennou knihu. Průkazy původu  Vám doručí  Plemenná kniha během několika dnů,( i když někdy to může trvat i déle) na dobírku (1 PP cca 300 Kč,-). Průkaz původu štěněte musíte jako chovatel na přední straně podepsat, teprve pak je platným dokumentem a můžete ho předat novému majiteli štěňete.

Zpět na hlavní stranu