Beagle Club ČR

 

 

Podmínky zařazování do chovu: Chovné jedince eviduje poradce chovu na základě informací majitelů. K chovu mohou být použiti jedinci starší 15 měsíců. U feny je horní hranice věku 8 let (poslední krytí v den, kdy dovrší 8 let), u psa není horní hranice věku stanovena. Splnění podmínek zařazování do chovu: Exteriér - ocenění třikrát minimálně velmi dobrá/ý od  minimálně dvou různých rozhodčích na výstavách , kde je zadáváno CAC , z toho jednou na  výstavě , kde je zadáván i titul CACIB, z toho jednou na výstavě pořádané v ČR. Plnochrupost. Displazie - povinný rentgenový snímek DKK, jedinec se  stupněm  4  může být kryt pouze jedincem se stupněm 0 , jedinec se stupněm 2 a 3 může být kryt pouze jedincem se stupněm 0 a 1. Tato podmínka platí i pro zahraniční krytí. Vyhodnocovací pracoviště - viz seznam veterinárních lékařů oprávněných k posuzování RTG, odvolávací pracoviště dle usnesení Asociace veterinárních lékařů je pouze VFU Brno. Zkoušky - absolvování jakékoliv zkoušky lovecké upotřebitelnosti minimálně ve III. ceně nebo zkouška vloh ve II. ceně a lépe.

Beagle Club ČR - výše členských příspěvků a chovatelských poplatků: Pro rok 2004 je stanoven členský příspěvek ve výši 650 Kč za člena trvale bydlícího na území ČR staršího 16 let. Členové do 16 let platí příspěvek 200 Kč. Pro zahraniční členy je stanoven jednotný členský příspěvek ve výši 20 EUR. Členové nově přijatí od měsíce září hradí jednu polovinu ročního členského příspěvku. Čestní členové BC členský příspěvek neplatí. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 31.ledna  2004, respektive před přijetím nového člena klubu. Seznam členů BC bude zveřejněn v klubových materiálech. Každý nově přijatý člen zaplatí zápisné ve výši 100 Kč. Členové do 16 let ve výši 20 Kč. Členská schůze schvaluje další poplatky pro členy z ČR: za krytí chovným psem v majetku člena 50 Kč (platí majitel chovného psa, a to 2x ročně - k 31.7. a 31.1. následujícího roku).Pokud nebude poplatek uhrazen, nebude tento chovný pes doporučován ke krytí. Za každé odchované štěně do stáří 7 týdnů 20 Kč (bude zahrnuto v ceně vystavení průkazu původu). Uhrazení výše uvedených poplatků je povinností členů BC ČR. Fotokopii složenky potvrzující zaplacení chovatelských poplatků je nutné zaslat poradci chovu.

 

Zde najdete přihlášku do Beagle clubu Česká republika.

A zde najdete více informací o Beagle clubu ČR
                                                                               
 
 
Zpět na hlavní stranu