Agility

 

    Agility je kynologický sport, kterého se může se svým psem zúčastnit každý, kdo splní odmínky dané Řádem Agilit ČR. Psi překonávají různé překážky, přičemž se uplatňuje jejich schopnost dát se vést, pevné nervy, bezprostřednost a radost ze života. Agility je výchovná sportovní hra, která zvýhodňuje začlenění psů do naší společnosti. Být úspěšný v agility není možné bez dokonalého partnerského vztahu mezi psem a psovodem, oba tvoří jeden tým. Je proto nutné, aby psovod měl dobré znalosti o základech výchovy a výcviku svého psa, dobře mu rozuměl a znal zákonitosti jeho chování. Průběh trasy je zcela ponechán na fantazii rozhodčího, ale musí obsahovat alespoň dvě změny směru. Slalom smí být na trati pouze jednou. Trať má délku od 100 do 200 m , plocha areálu agility musí mít nejméně 20x40 m a měl by obsahovat 10 - 20 překážek. Délka tratě a počet překážek mají být úměrné druhu soutěže, kategorii a výkonnosti psů. překážky jsou označeny číslem, které určuje pořadí jejich překonávání psem. Vzdálenost mezi dvěma za sebou následujícími překážkami má být minimálně 10 kroků ( asi 7 m). Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daných Agility Reglementem FCI. Před startem psovod sejme psovi vodítko i obojek, které pes nesmí mít v průběhu soutěže z bezpečnostních důvodů. Jeho pes je v základní pozici ( stojí, sedí, leží ) za startovní čárou. Psovod se může postavit na místo, které si předem zvolil, ale přitom nesmí projít mezi tyčemi vymezujícími start. Během závodu nesmí psovod nic držet v ruce, nesmí se dotknout psa ani žádné překážky. Rozhodčí dá pokyn ( píšťalkou nebo jinak), že je trať volná. Okamžik startu si určuje psovod. Časomíra je spuštěna až ve chvíli, kdy pes překročil startovní linii. Optické a akustické povely jsou povoleny na celé trati. Psovod důsledně dbá, aby pes trať překonal v určeném pořadí a   pokud možno bez chyb. Trať končí a čas je zastaven ve chvíli, kdy pes po překonání poslední překážky proběhne cílem.

     Termínový kalendář agilit 2004                               Řád agilit ČR

agility1.JPG (17492 bytes)  agility2.JPG (16331 bytes)

Soutěž v agilitách pořádaná na 3. ročníku bíglího tábora

Zpět na hlavní stranu